Tượng Phật di lặc nằm gỗ phong thủy an lạc bình an E316

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lặc bột đá giả gỗ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 20cm x 15cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng mang đến bình an, an lạc, vui vẻ, hạnh phúc cho gia đình. + Cách sử dụng: Trưng

Tượng Phật di lạc xanh phong thủy bột đá vui vẻ hạnh phúc E315

+ Chất liệu và hoàn thiện : Phật di lạc dáng ngồi bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 14cm x 16cm + Khối lượng : 1.2kg + Ý nghĩa : Mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ, hạnh phúc, an lạc, bình an. +

Tượng Cá chép hồng phong thủy bên hoa sen chiêu tài tiêu tai E197

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng cá chép chiêu tài bên hoa sen bột đá màu trên đế gỗ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 26cm x 16cm x 45cm + Khối lượng : 5,2kg + Ý nghĩa : Đem đến vận may, hoá giải sát khí, bệnh

Rồng xanh phong thủy đá màu đương đầu thử thách E135

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh bột đá màu trên đế thuỷ tinh (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 11cm x 20cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: hóa giải tiểu nhân, thị phi, tăng cường phát huy quyền lực. + Cách sử dụng: đặt bàn

Hồ lô phong thủy đá màu phước lộc chiêu tài, bình an sức khỏe E222

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng hồ lô và tỳ hưu bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 25cm x 42cm + Khối lượng: 6kg + Ý nghĩa: Hồ lô là biểu tượng của bình an sức khỏe, hóa giải bệnh tật và tỳ hưu là

Tra Cứu Tử Vi – Xem Bói Tử Vi – Tử Vi Phong Thủy