Cải Tạo Vận Mệnh

Những điều mà đôi vợ chồng trẻ cần tránh khi trang trí phòng cưới, phòng tân hôn

Trang trí phòng cưới, phòng tân hôn và những điều cần tránh Phòng cưới là nơi mà đôi vợ chồng trẻ bắt đầu một cuộc sống mới, vì vậy căn phòng này cần được tính toán kỹ lưỡng trong cách bố trí để có một khởi đầu tốt lành. Sau đây là một số điều nên tránh khi bố trí phòng cưới: Về Màu sắc Không nên

Dựng vợ gả chồng dựa trên “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (phần V)

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.V) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can NHÂM lấy vợ : – Tuổi Tý : (thuộc cách dắt nhau vào lưới đi đến quan tai) lấy nhau không

Dựng vợ gả chồng dựa trên “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (phần IV)

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.IV) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can CANH lấy vợ : – Tuổi Tý, tuổi Sửu : (thuộc cách cửa huyện mở khi trời đất tuyêt khí) sinh

Dựng vợ gả chồng dựa trên “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (phần III)

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.III) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can MẬU lấy vợ : – Tuổi Tý, Sửu, Dần : (thuộc cách được ngọc minh châu) vợ chồng được hưởng mọi

Dựng vợ gả chồng dựa trên “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (phần II)

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.II) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can BÍNH lấy vợ : – Tuổi Tý : (thuộc cách hoa rơi đầy đất) lúc trẻ bôn ba nhiều sẽ được